GONZALO GRACIA, ARQUITECTURA

F1F2F3F41986-41-01PLANTAS1986-41-041986-41-03Premio Casa Llobet

Casa Llobet (1989-1990)

C/Carme, 19 Cambrils (Tarragona)

Promotor: Joan Llobet 

I Premi d’arquitectura “Joan Sardà i Margarit” (Finalista)

más información